Zorgvastgoed

Intro

De behoefte aan kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed blijft acuut. 
Het aantal personen dat nood heeft aan aangepaste en moderne ‘zorg’-voorzieningen in ons land blijft stijgen, maar ook het zorglandschap en het profiel van de patiënt of bewoner evolueert snel.

Tijdens deze opleiding maak je uitgebreid kennis met deze vorm van vastgoed en leer je meer over de financiële, juridische, architecturale en bouwtechnische aspecten ervan. Je breidt je netwerk uit met boeiende contacten uit zowel de zorg- als vastgoedsector en ontdekt hoe private en publieke partners nog beter kunnen samenwerken om zorgbehoevenden in te toekomst op te vangen.

lees meer… minder…

Wanneer?

Van 16/09/2021 tot 25/11/2021

Waar?

Mgr. Sencie Instituut
Sociopolis Annuntiaten

Docent

Tom Coolen

Basisprijs

1100 euro

Klap alles open Klap alles dicht

Doelstellingen

Hoe kunnen uitbaters van wzc, ziekenhuizen, zorghotels en andere voorzieningen, maar ook projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en lokale overheden hierop inspelen? 
Welke behoeften en mogelijkheden zijn er?
Wat is de impact van de veranderende wetgeving en de wereldwijde COVID-19-crisis?
En waar kunnen private en publieke partners elkaar vinden om zorgbehoevenden in de toekomst nog beter op te vangen?

Doelgroep

Al wie professioneel met zorgvastgoed te maken heeft: projectontwikkelaars, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, investeerders, architecten, stedenbouwkundigen, juristen, economisten, uitbaters en leidinggevenden van zorginstellingen.

Programma

Na een uitgebreide introductie en situering van de zorgvastgoedmarkt, gaan we in op de financiële, juridische, fiscale, architecturale, en bouwtechnische aspecten van zorgvastgoed. 

We hebben daarbij niet alleen aandacht voor wzc en assistentiewoningen, maar ook voor de veranderende rol en toekomst van ziekenhuizen en de blijvende nood aan voorzieningen voor mensen met een beperking of dementie. 

En uiteraard staan we stil bij het zorgvastgoed van morgen. Welke nieuwe zorgconcepten komen op ons af en hoe passen we zowel onze businessmodellen als infrastructuur aan op bijkomende eisen en uitdagingen qua duurzaamheid, welbevinden en toekomstbestendigheid?

Een ervaren vastgoedprofessional begeleidt als moderator deze opleiding:        

Sessie 1: Situering van de zorgvastgoedmarkt. Lessons learned na COVID-19. Wat brengt de toekomst?
16 september 2021, Leuven

 • Introductie: wat begrijpen we onder zorgvastgoed?

Wim Boon, Business Development Manager - Mediservice, Social Profit en Lokale Overheden bij KBC Bank & Verzekering

 • Wie zijn de belangrijkste actoren in deze markt, hoe zijn ze georganiseerd en wat vertegenwoordigen ze in de zorg en in het vastgoed? Wat is de rol van de overheid rond welzijns- en gezondheidsinfrastructuur? Waar liggen de uitdagingen en grenzen als je wil ondernemen in deze sector? De COVID-19 crisis schudde de sector heftig door elkaar, welke lessen kunnen we leren uit de voorbije periode?

Visie verschillende stakeholders:

Karine Moykens, Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaamse Overheid
Sébastien Berden, coo health care Cofinimmo
Wino Baekelandt, directeur Zorggroep Heilig Hart
Wim Tambeur, operationeel directeur UZ Leuven


Sessie 2: Zorgvastgoed financieel bekeken
30 september 2021, Leuven

 • Hoe gaan banken om met de financiering van zorgvastgoedprojecten - impact duurzaamheid en pandemie?
  Wim Boon, Business Development Manager - Mediservice, Social Profit en Lokale Overheden bij KBC Bank & Verzekering
   
 • Operationele drivers – visie vanuit de woonzorgcentra
  Dominiek Beelen, ceo Senior Living Group
   
 • Woonvoorzieningen voor ouderen als vastgoedinvesteringsobject
  Stefaan Gielens, ceo Aedifica 
   

Sessie 3: Waarderen van zorgvastgoed. Programmatie & erkenningskalender – Impact zorgbeleid, corona crisis en 2de vergrijzingsgolf
14 oktober 2021, Leuven

 • Waardering van zorgvastgoed vanuit het standpunt van de investeerder (WZC, ziekenhuizen en woonvoorzieningen voor mensen met een beperking)
  Céline Janssens, partner Stadim
   
 • Impact COVID-19-crisis op de capaciteit vanresidentiële ouderenzorg. Belangrijke bewegingen in de ouderenzorg in Vlaanderen en Brussel
  Clara Van den Broeck, raadgever ouderenzorg en Vlaamse sociale bescherming, kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
   
 • Kleinschalige woonzorgvoorzieningen, onmisbaar binnen een efficiënt en geïntegreerd zorgnetwerk met zorgzame buurten. Case wzc De Wingerd.
  Jan Vanwezer, directeur, wzc De Wingerd

 

Sessie 4: Duurzaam, kwalitatief en toekomstbestendig ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van zorgvastgoed
28 oktober 2021, Leuven

 • Duurzaamheid en energie-efficiëntie bij zorgvastgoedprojecten
  Friedl Decock, raadgevend ingenieur, Daidalos Peutz Bouwfysisch ingenieursbureau
   
 • Veranderende zorgconcepten. Van huidige zorgmodellen naar toekomstige modellen: welke zorg en infrastructuur zal er nog nodig zijn in de toekomst?
  Tom Coolen, cio UZ Brussel
   
 • Overzicht certificeringssystemen, duurzaamheid meten, data verzamelen en analyseren. Impact green deal zorg, ESG & WELL op zorgvastgoed
  Wim Van Nuffel, Sweco

 

Sessie 5: Fiscaal-juridische aspecten van zorgvastgoed – Beleid en regelgeving
18 november 2021, Leuven

 • Fiscaal-juridische aspecten van zorgvastgoed: actuele ontwikkelingen
  Danny Stas, managing partner Deloitte Legal Advocaten 
   
 • Impact ruimtelijk beleid/bouwshift op verdere ontwikkeling van zorgprojecten  
  Michiel Verhaegen, ceo Osar Architects
   
 • Tegen 2050 moet alles klimaatneutraal zijn en tegenwoordig moet elke WZC over een klimaatexpert beschikken. Welke regelgeving wordt verder ontwikkeld en welke subsidiemaatregelen worden uitgerold?
  Peter Raeymakers, stafmedewerker technologie en innovatie Zorgnet-Icuro  

 

Sessie 6: Trends en transformaties in het zorgvastgoed – studiebezoek Sociopolis
25 november 2021, Heverlee

 • Alternatieve en innovatieve zorgvastgoedprojecten: case vzw het Brughuis en case Toontjeshuis
  Brunhilde Schietekatte en Frank Bollen, vzw het Brughuis
  Bert Niclaes, bestuurder Social Impact Fonds Toontjeshuis cv-so
   
 • Inclusieve zorgarchitectuur
  Margo Annemans, postdoctoral researcher KU Leuven
   
 • Toelichting en rondleiding project Sociopolis
  Erik Vanleeuw, bestuurder WCZ Annuntiaten Heverlee
  Laurence Degreef, directeur WCZ Annuntiaten Heverlee

 

Organisatie

Programmagroep: Dominiek Beelen, Sébastien Berden, Wim Boon, Friedl Decock, Stefaan Gielens , Céline Janssens, Peter Raeymakers, Danny Stas en Tom Coolen.

Praktisch

Data en plaats

Donderdag 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 18 en 25 november 2021
Telkens van 14 tot 18.30 uur

Sessies 1 t.e.m. 5: Mgr. Sencie Instituut, Erasmuslaan 2, 3000 Leuven
Sessie 6: Sociopolis Annuntiaten, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee         

Inschrijven           

Schrijf in vóór 9 september 2021.
De deelnameprijs is 1100 euro en 1000 euro voor alumni/studenten Postgraduaat in de Vastgoedkunde
Betalingsgegevens: rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding 400/0020/89579 + naam deelnemer(s)'
Bespaar op uw deelnameprijs via de KMO-portefeuille.      

Attest van deelname 

U krijgt nadien een attest van deelname.
Als RICS-lid of kandidaat lid kan u deze opleiding inbrengen als onderdeel van uw Professional Development.

Accreditatie

Erkenning bij het BIV is goedgekeurd voor 20 uur

keyboard_arrow_up