U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info De vzw is een onderneming. Wat nu?

De vzw is een onderneming. Wat nu?

Meer weten?‎
03/12/2019
Dominique De Marez
Bram Van Baelen

Download de folder.

Tijdens de voorbije 2 jaar is de vzw in sneltreinvaart een onderneming geworden.

Eerst zorgde de Wet van 11 augustus 2017, die een nieuw Boek XX invoegde in het Wetboek Economisch Recht, voor een ware omwenteling in het Belgische recht. Door de inwerkingtreding van deze wet zijn vzw's sinds 1 mei 2018 immers onverkort aan het insolventierecht onderworpen, zodat sindsdien ook vzw's failliet kunnen verklaard worden of het voorwerp kunnen zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie.

De Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht trok de lijn vervolgens door. Sinds de inwerkingtreding van deze wet op 1 november 2018 zijn vzw's onderworpen aan het ondernemingsrecht.

De Wet van 23 maart 2019 integreerde het vzw-recht ten slotte in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Het vzw-recht werd daarbij op heel wat punten inhoudelijk afgestemd op het vennootschapsrecht, waarbij de wetgever er bovendien ook voor koos om vzw's voortaan onbeperkt toe te laten om economische activiteiten uit te oefenen. Voor bestaande vzw's treedt het WVV op 1 januari 2020 in werking.

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot bestuurders, voorzitters, directeurs, penningmeesters, verantwoordelijken en consultants van vzw's en andere geïnteresseerden.

Programma

18 .00  Insolventierecht, ondernemersrecht en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In een begrijpelijke taal geven we een helder overzicht van de (r)evoluties sinds 2017. Wat betekent dit alles nu concreet voor uw vereniging ? Met wat moet u rekening houden en vanaf wanneer? We reiken u ook een aantal tips en tricks aan.

19.30   Pauze met broodjes

20.00   Gevolgen van nieuwe regelgeving voor vzw's door een praktische bril

Tijdens deze sessie vertrekken we vanuit een praktische insteek om dieper in te gaan op onder meer het opheffen van de beperking op economische activiteiten, veranderde regels in het kader van bestuur en governance en aantal punctuele tips en tricks. Daarnaast geven we een duidelijk overzicht van de overgangsbepalingen.

Docenten

  • Dominique De Marez, advocaat bij Eubelius
  • Bram Van Baelen, advocaat bij Impact en KU Leuven

Praktisch

Datum en plaats
Dinsdag 3 december 2019 van 18 tot 21.30 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Pauze met drank en broodjes

Livestream en opname
U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u vragen kunt stellen via chat of nadien de opname bekijken. U hebt hiervoor enkel een computer met internet nodig.

Inschrijven
Schrijf in voor 26 november 2019.
De deelnameprijs is 125 euro.
Als één deelnemer zich inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit dezelfde organisatie 20% korting.
Bespaar op uw deelnameprijs via uw KMO-portefeuille.

(Betalingsgegevens: rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding '400/0018/92953 + naam deelnemer(s)')

Attest van deelname
Op eenvoudig verzoek, kan u nadien een attest van deelname ontvangen.

gearchiveerd onder: